Text size

Greyscale

High contrast

Current Weather

15°C

Donegal Airport maintains essential Dublin air service

By Go Visit Donegal ~ Published on: 01 April 2020

Following discussions with the Department of Transport, Tourism & Sport and the operating airline Stobart Air under the Aer Lingus Regional brand it was agreed to reduce the current schedule to a one rotation per day service until the 30th April with a review thereafter. 

A spokesperson at the airport confirmed that ‘while the health and wellbeing of our staff, their families and our passengers in this critical pandemic is paramount and we can operate under the HSE guidelines we agreed to continue to enable the provision of this essential service at a reduced level in the short term.  The passengers travelling are on essential travel for health reasons and returning home from various locations around the world’  
The flights will now operate from Dublin daily at 1535 arriving in Donegal at 1635 and returning from Donegal at 1700 arriving in Dublin at 1755.

The route is operated under the government’s PSO service, however by operating this reduced service Donegal airport will incur a significant loss of revenue over the period and has reduced operational hours with core staff.  All other ancillary service are closed and where possible staff are working remotely.
While an extension to the period may be necessary management are hopeful of a return to the full schedule sooner rather than later as the country begins to return to normal.  


Aerfort Dhún na nGall ag leanstan dá seirbhísí aeir go Baile Átha Cliath

De thairbhe cainteanna leis an Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt agus leis an aerlíne gníomhach Stobart Air  faoi bhranda réigiúnach Aer Lingus, aontaíodh go ndéanfaí ciorrú ar an sceideal reatha go dtí eitilt amháin ann agus as in aghaidh an lae go dtí an 30 Aibreán. Aontaíodh fosta go ndéanfaí athbhreithniú ar an tseirbhís ina dhiaidh sin.

Thug urlabhraí de chuid an aerfoirt le fios “gur aontaíomar go leanfaí leis an tseirbhís riachtanach aeir ar sceideal níos lú go gearrthéarmach, ag cur san áireamh go bhfuil sláinte agus sábháilteacht ár gcuid foirne, a gclann agus ár bpaisinéirí ar an ní is tábhachtaí dúinn le linn na géarchéime leighis seo agus go bhféadfaí an tseirbhís a sholáthar de réir na dtreoirlínte ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá na paisinéirí atá ag úsáid na seirbhíse á dhéanamh sin ar mhaithe le cúrsaí sláinte agus ag filleadh ó achan chearn ar fud an domhain.”

Fágfaidh na heitiltí Baile Átha Cliath go laethúil ag 1535, ag baint Dún na nGall amach ag 1635 agus ag filleadh ó Dhún na nGall ag 1700, ag baint Baile Átha Cliath amach ag 1755.

Tá an tseirbhís seo ar fáil de réir an chonartha OSP de chuid an rialtais. De dheasca go mbeidh aerfort Dhún na nGall ag cur seirbhíse níos lú ar fáil le linn na tréimhse seo, beidh titim shuntasach ar theacht isteach an aerfoirt agus tá uaireanta oibre ciorraithe ag mórchuid na n-oibrithe. Tá na seirbhísí cuidithe eile ar ceal agus an fhoireann ag obair go seachtrach, nuair is féidir.

Cé go bhféadfaí fad a chur leis an tréimhse, tá an bhainistíocht dóchasach go mbeidh an tseirbhís iomlán ar fáil arís go luath, de réir mar a thiocfaidh feabhas ar chúrsaí sa tír ar fad.


Image by Owen Clarke

Key to map

Please select categories you wish to view on the map.