Text size

Greyscale

High contrast

Current Weather

13°C

The Flight Connections Corridor at Dublin Airport

Publish date: 22 June 2022

Donegal Airport is delighted to announce that all passengers travelling on the twice daily service to Dublin can now use the Flight Connections Corridor at Dublin Airport.  This facility is available to passengers irrespective of which airline they are travelling onwards with. 

Self-Connecting passengers, travelling with cabin baggage only, who hold a valid boarding card for any onward flight on the same day, can now use the Flight Connections Corridor to get to their next Departure Gate without the need to clear Immigration and Security Screening channels at Dublin Airport.

Donegal Airport MD, Eilís Docherty, said: “The availability of the Flight Connections Corridor for passengers connecting to worldwide destinations through Dublin Airport is a great initiative, and will reduce queuing times at Dublin Airport.  This is a very welcome development.   We would like to express our thanks to Minister of State, Hildegarde Naughton, the Department of Transport, the Irish Aviation Authority, and the DAA for their efforts in providing this facility for domestic flights”.

Passengers travelling onwards who are ‘Self Connecting’ i.e, travelling on separate tickets who have not checked their baggage to their final destination must continue to collect that baggage at Dublin airport and proceed to Check-In/Bag-Drop for their next flight.  These passengers will be issued with a ‘Domestic Transfer Voucher’, which will expedite entry to security screening at Dublin airport after their Hold baggage is checked in for the onward flight.

For more information contact:

Pauline Sweeney

Marketing Manager

paulinesweeney@donegalairport.ie
www.donegalairport.ie

 © Donegal AirportImage © Donegal Airport

Tá Aerfort Dhún na nGall ag cur in iúl gur geal leo go bhfuil Conair na Nasceitiltí ar fáil anois ag Aerfort Bhaile Átha Cliath do phaisinéirí a bhfuil nasceitiltí curtha in áirithe acu féin

Tá an-áthas ar Aerfort Dhún na nGall a fhógairt gur féidir le gach paisinéir a thaistealaíonn ar an dá eitilt sa lá go Baile Átha Cliath úsáid a bhaint as Conair na Nasceitiltí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Tá an áis seo ar fáil do phaisinéirí is cuma cén aerlíne a mbeidh siad ag taisteal ar aghaidh leo. 

Is féidir le paisinéirí féin-nasctha, ag taisteal le bagáiste cábáin amháin, a bhfuil cárta bordála bailí acu don chéad eitilt eile ar an lá céanna, úsáid a bhaint anois as Conair na Nasceitiltí chun a gcéad Geata Imeachta eile a bhaint amach gan gá dhul tríd Rialú Inimirce agus Imréiteach Slándála ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Dúirt Stiúrthóir Bainistíochta Aerfort Dhún na nGall, Eilís Docherty: “Is tionscnamh iontach é Conair na Nasceitiltí a bheith ar fáil do phaisinéirí a nascann le cinn scríbe ar fud an domhain trí Aerfort Bhaile Átha Cliath agus laghdóidh sé amanna scuaine ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Is forbairt í seo a bhfuil fáilte mhór roimpí. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an Aire Stáit, Hildegarde Naughton, leis an Roinn Iompair, le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann, agus le ÚABÁC as a n-iarrachtaí an áis seo a sholáthar d’eitiltí intíre”.

Ní mór do phaisinéirí atá ag taisteal ar aghaidh agus a bhfuil nasceitiltí curtha in áirithe acu féin, i.e., atá ag taisteal ar thicéid ar leith nach bhfuil a gcuid bagáiste seiceáilte isteach acu chuig a gceann scríbe deiridh, an bagáiste sin a bhailiú ag aerfort Bhaile Átha Cliath mar is gnáth agus dul ar aghaidh chuig “Seiceáil Isteach/Mála a fhágail” dá gcéad eitilt eile. Eiseofar ‘Dearán Aistrithe Intíre’ do na paisinéirí seo, rud a thapóidh dul isteach chuig scagthástáil slándála ag aerfort Bhaile Átha Cliath tar éis dóibh a gcuid bagáiste a sheiceáil isteach don eitilt ar aghaidh.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Pauline Sweeney

Bainisteoir Margaíochta

paulinesweeney@donegalairport.ie
www.donegalairport.ie

 

<<< Back to Blog Menu

Key to map

Please select categories you wish to view on the map.